dimecres, 19 de setembre de 2012


Inici de curs 2012 /2013
Avui, dia 13 de setembre, hem començat el darrer curs de secundària, 4rt d' ESO. La nostra tutora és n'Alessia, que ens donarà història i ètica. Les assignatures optatives elegides per la majoria dels alumnes de 4t han estat biologia, informàtica i física i química, encara que també una minoria d'alumnes fan plàstica. En quant al professorat no hi ha hagut canvis, tots són els mateixos, encara que alguns donen assignatures noves.  Ens espera un curs difícil, amb molta feina, per preparar-nos per al batxillerat. Esperam aprofitar al màxim aquest curs, aprendre moltes coses noves com a persones i com a alumnes. Segur que serà un curs inoblidable.
First Day School Year 2012/2013
Today, September 13th, we started the last year of high school, 4th year of ESO. Our teacher is Alessia, which will give us history and ethics. The elective subjects chosen by the majority of students have been biology, chemistry and physics and computer science, but also a minority of students do art. With regard to teachers, there haven't been changes, they are all the same, although some teach new subjects. We have a difficult course with a lot of work to get ready for baccalaureate. We hope to make the most of this course, learn new things as individuals and as students. For sure it will be a memorable year.


 by Mª Pilar Ferrer & Jesús Salido

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada