dijous, 20 de desembre de 2012

Concurs de Nadal

Alguns dels guanyadors del concurs de Nadal són:
Here are some of the winners of he Christmas contest:

Dennis Köncke
Cristina López
Xavier Bauzà

Bon Nadal

Els alumnes de primer d' ESO han fet unes postals per felicitarnos el Nadal, hem elegit aquesta por mostrar-la al blog! Us desitjam un Bon Nadal i un feliç any nou de part de l'alumnat i professorat de secundària!!

The students of first of ESO have done some post cards to congratulate us Christmas and we have chosen this one to show you! We wish you a merry christmas and a happy new year from students and teachers of ESO!!

dimecres, 12 de desembre de 2012

Diari solidari


Avui la classe de 1r ESO està començant un projecte molt interessant. Aquest projecte va sobre la gent més necessitada. Els alumnes de 1r ESO intentaran que tots els alumnes de la escola aportin alguna cosa com per exemple: roba, menjar, juguetes, etc... Tots els alumnes estan fent cartells perquè tots els pares i mares dels alumnes del col·legi sàpiguen que els alumnes 1r ESO estan fent una campanya de recollida de menjar, roba i juguetes.

 1r ESO 100% solidari.

Se nota
Se siente
Ayuda a la gente.

Jordi Bou Sastre i Cayetano Orihuela Corbacho 

Christmas

This year we have a very good   Xmas decoration made by the second of Eso students, in the tecnology subject with Xisca.

Aquest any tenim una molt bona decoració de Nadal feta pels alumnes de segón d' Eso, en la asignatura de tecnología amb na Xisca.As well, the students of  4th and 3rd of Eso are rehearsing the Xmas song ''Hero'' by Mariah Carey.
També, el alumnes de tercer i cuart d' Eso están assajant la cançó de Nadal ''Hero'' de Mariah Carey.
Jose Guadix

dimarts, 4 de desembre de 2012

Since today, day 4th of desember, until day 19th, we can donate food for charaty organization in the school. And for the rest of the year we can donate some clothes for these organization like Caritas.
I liven up to all of you to danate for this good activity.
 
Desde hoy, dia 4 de diciembre, hasta dia 19 podemos donar comida a organizaciones beneficas en la escuela. Tambien hasta el año que viene, se puede donar ropas para estas organizaciones, como Caritas.
Os animo a todos a que dones por esta buena obra.
Here some photos:                   Jose Guadix