dimecres, 12 de desembre de 2012

Christmas

This year we have a very good   Xmas decoration made by the second of Eso students, in the tecnology subject with Xisca.

Aquest any tenim una molt bona decoració de Nadal feta pels alumnes de segón d' Eso, en la asignatura de tecnología amb na Xisca.As well, the students of  4th and 3rd of Eso are rehearsing the Xmas song ''Hero'' by Mariah Carey.
També, el alumnes de tercer i cuart d' Eso están assajant la cançó de Nadal ''Hero'' de Mariah Carey.
Jose Guadix

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada